اردیبهشت 12, 1403

جزوه دوره شناخت الگوهای رفتاری DISC دکتر دانائی

[…]
فروردین 27, 1403

فایل مدیریت استرس

[…]
آذر 21, 1402

تحلیل تیپ های شخصیتی دیسک

[…]
شهریور 15, 1401
مقاله روان شناسی خانواده

مقاله روان شناسی خانواده – دکتر نسرین دانائی

[…]
اردیبهشت 26, 1401

مهارت های رفتاری بانکداران

[…]
اردیبهشت 26, 1401

آموزش رفتاری بانکداران

[…]
مهر 10, 1400
مشکلات رایج جوانان امروزی با والدین شان

مشکلات جوانان امروزی با والدین شان

[…]
دی 29, 1399

سلامت سلامت روان درمان غیر دارویی پانیک یا حمله هراس

[…]
مهر 23, 1399
افکار منفی

این حالات یعنی در افکار منفی گذشته گرفتارید

[…]