مھارت ھای اجتماعی
آذر 21, 1402
فنون مذاکره – دکتر نسرین دانایی
آذر 21, 1402

تحلیل تیپ های شخصیتی دیسک

 تست دیسک یکی ازتست های شخصیت استکه توسط روانشناس برجسته ویلیام مالتون مارستون (باچهار الگوی رفتاری: سلطه گر،تاثیرگذار،باثباتووظیفهشناس)در سال۱۹۲۸م ایجاد شد.
به کمک این تست میتوان رفتار افراد را در زمان کوتاه و به شکلی ساده بررسی کرد.

 

DOWNLOAD PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 6 =