اردیبهشت 10, 1399
بیوگرافی والنتینا ترشکوا

بیوگرافی والنتینا ترشکوا، اولین زن فضانورد تاریخ

[…]