اردیبهشت 25, 1399
بیوگرافی پیتر ثیل

بیوگرافی پیتر ثیل، هم‌بنیان‌گذار پی پال و از سرمایه‌گذاران اثرگذار سیلیکون‌ولی

[…]