مهر 23, 1399
افکار منفی

این حالات یعنی در افکار منفی گذشته گرفتارید

[…]