اردیبهشت 22, 1402

مدیریت بازاریابی – دکتر نسرین دانائی

[…]
آبان 29, 1401

مقاله پاسخگویی به مراجعین دکتر نسرین دانائی

[…]
آبان 3, 1401

مهارت های رفتاری مدیران

[…]
شهریور 16, 1401

اصول و مبانی تبادل دانش -دکتر نسرین دانائی

[…]
شهریور 15, 1401
مقاله روان شناسی خانواده

مقاله روان شناسی خانواده – دکتر نسرین دانائی

[…]
مرداد 2, 1401
آموزش رفتاری مدیران

آموزش رفتاری مدیران -دکتر دانائی

[…]
بهمن 21, 1398

روش صحیح ابراز خشم را نیاموخته ایم

[…]
بهمن 19, 1398

چگونه خود باوری را در کودکان و نوجوانان پرورش دهیم

[…]