اردیبهشت 20, 1399
ساختن برای ماندن

معرفی کتاب ساختن برای ماندن اثر ماندگار جیم کالینز

[…]
اردیبهشت 5, 1399
معرفی کتاب ذهنیت موسس اثر جیمز آلن

معرفی کتاب ذهنیت موسس اثر جیمز آلن و کریس زوک

[…]
اسفند 22, 1398
کتاب راه و رسم مربیگری اثر مایکل بانگی استانیر

معرفی کتاب راه و رسم مربیگری اثر مایکل بانگی استانیر

[…]