مرداد 7, 1401
فن بیان،اصول مذاکره

فن بیان،اصول مذاکره و دفاع – دکتر نسرین دانائی

[…]
اردیبهشت 4, 1399
فن بیان چیست

فن بیان چیست؟

[…]
فروردین 30, 1399
اصول سخنوری و فن بیان

اصول سخنوری و فن بیان

[…]