اردیبهشت 12, 1403

جزوه دوره شناخت الگوهای رفتاری DISC دکتر دانائی

[…]
تیر 13, 1402

مهارت های ارتباطی مدیران

[…]
اردیبهشت 22, 1402

مدیریت بازاریابی – دکتر نسرین دانائی

[…]
دی 24, 1401
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
مرداد 2, 1401
آموزش رفتاری مدیران

آموزش رفتاری مدیران -دکتر دانائی

[…]
خرداد 22, 1401

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی دکتر نسرین دانائی

[…]
اردیبهشت 26, 1401

مهارت های رفتاری بانکداران

[…]
اردیبهشت 26, 1401

آموزش رفتاری بانکداران

[…]