خرداد 19, 1402

کتاب فنون مذاکره و اقناع در بازاریابی و فروش

[…]
اسفند 6, 1398
کتاب تفاوت نسلی در ایران امروز

کتاب تفاوت نسلی در ایران امروز

[…]
اسفند 4, 1398
کتاب رسانه‌شناسی

کتاب رسانه‌شناسی

[…]
اسفند 2, 1398
کتاب اصول و آداب تشریفات در رایزنی فرهنگی

کتاب اصول و آداب تشریفات در رایزنی فرهنگی

[…]
بهمن 22, 1398

کتاب فرهنگ و رفتار اجتماعی

[…]
بهمن 22, 1398

کتاب برنامه ريزي اوقات فراغت

[…]
بهمن 21, 1398
جامعه شناسی فرهنگی

کتاب جامعه شناسی فرهنگی

[…]
بهمن 20, 1398
مهارت های ارتباط موثر

مهارت های زندگی (1)(مهارت های ارتباط موثر)

[…]